MRKA

De vereniging MRKA is de ontmoetingsplaats van 10 kerkgenootschappen en 16 wijkgemeenten in Almere op het gebied van welzijn en zorg.

Leden van de MRKA zijn:

 • Christelijke gemeente "De Wegwijzer"
 • Doopsgezinde Gemeente Almere
 • Evangelisch Gemeente Parousia: Oost en West
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: Oost en West
 • ImmanuĆ«l Gemeente Almere
 • Leger des Heils
 • Nederlands Gerefomeerde en Christelijke Gereformeer de Gemeente
 • Protestantse Gemeente i.w. te Almere: Haven, Buiten, Evangelisch Lutherse gemeente, Stad Oost en Stad West
 • St. Bonifatiusparochie
 • St. Martinus Parochie
 • New Day International Church

Website: www.mrka.nl