Diaconie

Diaconaat in een groeistad.
Een uitdaging

De diaconie van Almere helpt iedereen die moeite heeft om mee te komen in of deel te nemen aan de samenleving in Almere.

Dat doen we door individuele begeleiding, ondersteuning en advies en door het steunen van projecten voor bepaalde doelgroepen.

Uiteraard speelt de diaconie ook een rol in de protestantse vieringen. De wijkraden van diakenen zijn daarvoor verantwoordelijk.

In ons werk worden we gesteund door de diaconie van Bussum-West.

Het college besta at uit:

Voorzitter ad interim: Peter Mons

Penningmeester: Jan Bart Radix

Scriba: Petra van Os

Leden: Paulien Boogaard, Jannie van Oosten, Hajo Witzel, Ineke Frederiks-Brandsma, Joukje de Groot, Martin Koster, Johan Dekkers, Willeke Verhoeven.

Diaconaal opbouwwerker: Peter Mons

 

Contactgegevens

Telefoon: 036-750 50 85
Fax: 084-745 49 54
Postadres: De Steiger 122 1351 AL ALMERE

rsin nummer: 815544121

E-mail:

  • Algemene informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Scriba : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rekeningnummer:

  • NL32 INGB 0000 2553 30