Diaconale activiteiten

Diaconale activiteiten

Individuele Hulpverlening

Iedereen loopt wel eens vast in contacten met de overheid, gemeente of uitkeringsinstanties ......

Wijkraden

De Protestantse Gemeente kent 4 wijken met bijbehorende wijkraden van Diakenen .....

MRKA

De vereniging MRKA is de ontmoetingsplaats van 10 kerkgenootschappen en 16 wijkgemeenten in Almere op het gebied van welzijn en zorg .....

Interactief: Bussum

De diaconie van Bussum-West helpt de diaconie van Almer e met geld, adviezen en zelfs met een diaken met het aandachtsveld Almere .....