Help ons

Help ons

Op zeven verschillende manieren helpt de diaconie ook dit jaar weer mensen die het even niet alleen kunnen redden in onze stad:

 • In de Diaconale Opvang Almere (DOA), kunnen wij grote gezinnen in drie woonunits tijdelijk opvangen. Zo kan het gezin bij elkaar blijven en dat geeft steun en stabiliteit in een vaak erg moeilijke periode.
  .
 • Het Voedsel Loket Almere (VLA) helpt elke twee weken 170 gezinnen, die kortdurend ondersteuning nodig hebben, met een pakket levensmiddelen. Die pakketten worden door vrijwilligers verzameld bij de supermarkten, ingepakt en bezorgd.
  Er is een goede doorstroming want al ruim 400 gezinnen hebben de afgelopen jaren tijdelijk deze hulp ontvangen. Professionele hulpverleners beoordelen wie ervoor in aanmerking komen en begeleiden deze gezinnen om zo snel mogelijk weer financieel op eigen benen te kunnen staan.
  .
 • In de Individuele Hulpverlening (IHV) helpt de diaconie, met een lening of een gift, mensen die in de problemen zijn geraakt. Natuurlijk worden zij ook op andere gebieden met raad en daad bijgestaan. Soms is het doorverwijzen naar het juiste loket al voldoende.
  .
 • In het Diaconaal Dienstencentrum (DDC), helpen wij mensen bij het invullen van formulieren en bij het vinden van de weg naar professionele hulp.
  .
 • Via de In/Uitwinkel worden elke week spullen naar een nieuwe eigenaar gebracht. Dankzij de schenkingen van goederen, die nog in prima staat zijn, en de chauffeurs die bereid zijn de goederen op te halen en weg te brengen, helpt dit project veel mensen met inrichten van hun huis of het vervangen van een kapot apparaat.
  .
 • Het Kinderfonds Almere stelt kinderen in staat om hun zwemdiploma te halen en te gaan sporten, of van een andere vorm van recreatie te genieten. Zulke kleine dingen kunnen een kinderleven enorm verrijken.

Al deze projecten zijn voor mensen die door omstandigheden tijdelijk uit evenwicht zijn geraakt.
Twee voorbeelden van mensen die de Diaconie heeft kunnen helpen:

 • Marieke van 19 is zwanger. Dat vinden haar ouders onverteerbaar. Ze willen niets meer met haar te maken hebben. Waar kan Marieke slapen totdat een definitieve plek voor haar is gevonden?
  .
 • Het bedrijf van Els liep goed. Totdat een van haar grote afnemers failliet ging en haar met een flinke openstaande rekening achterliet. Ze redde het zelf daardoor ook niet meer. Maar als zelfstandige heb je niet zo maar een uitkering. Geen inkomen en geen eten voor haar en haar kinderen. Waar haalt Els haar eten vandaan?
  Tot overmaat van ramp begeeft haar wasmachine het ook nog eens. Waar haalt ze een andere vandaan?

Met dit soort noodsituaties worden wij dagelijks geconfronteerd. Als diaconie zorgen we dan voor oplossingen. Met de inzet van vrijwilligers, broeders en zuster uit eigen kerk of een van de andere kerken in Almere. Wilt u meehelpen als vrijwilliger mail dan naar Peter Mons.

Maar met de inzet van vrijwilligers alleen lukt het niet. Er is ook geld nodig om te helpen. Dit jaar is er wel € 100.000,-- euro nodig om het werk van de diaconale opvang, het voedselloket en de in- en uitwinkel mogelijk te maken.

Met uw steun en hulp kunnen we doorgaan met ons diaconale werk, zodat wij ook dit jaar weer mensen, die even niet op eigen kracht verder kunnen, zoals Marieke en Els, kunnen helpen om weer in balans te komen. Met onderdak, voedsel, advies, financiële hulp of spullen uit de In/Uitwinkel. Mede namens hen en de vele vrijwilligers in het diaconale werk van de Protestantse Gemeente, de R.K. Parochie St. Bonifatius en de Evangelisch Lutherse Gemeente.

Op eenvoudige wijze kunt u de onze diaconie een bepaald bedrag per maand, per kwartaal, of per jaar toezeggen en dit automatisch laten afschrijven door het invullen van het machtigingsformulier. U maakt zo de voortzetting van het diaconale werk mogelijk. Met een enkel telefoontje naar de bank kunt u de bijdrage, wanneer u dat wilt, ook weer stopzetten.

Gewoon storten mag natuurlijk ook. Ons rekeningnummer is NL32 INGB 0000 2553 30.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Peter Mons,

Voorzitter College van Diakenen a.i.

Klik hier voor het machtigingsformulier